με 1 ταχύτητα (εμπρός) & πλάτος εργασίας 40cm
με 2 ταχύτητες (1 εμπρός-1 όπισθεν) & πλάτος εργασίας 80cm
12,2 hp , 4+2 ταχύτητες , πλάτος φρέζας 0,67-0,80 m
10 hp , 6+2 ταχύτητες , πλάτος φρέζας 0,40-0,70m
7 hp , 3+3 ταχύτητες , πλάτος φρέζας 0,40-0,57m
5 προϊόντα
OK
agrisystem.gr © 2010Νομικό Σημείωμα